Dne 1.1 2010 jsme se rozhodli z několika kamarády

,že založíme ve městě Budišov nad Budišovkou 

fotbalové BENJANÍNKY.Do funkce hlavního trenéra 

byl zvolen Pepa Dvořák. Na začátku jsme měli 10 

registrovaných hráčů a nyní jich máme 60.Od 1.1 2013

 se naše mládežnické mužstvo rozdělilo na mladší a 

starší přípravky a později i na ml. a st. žáky.Trenéry 

se jmenovali Kamil Salles, Roman Pecník a Radek Dvořák.

Vedoucími se stali Ladislav Bira, Drahomír Kocourek

 a Pavel Kolařík. Každý si rozdělil své mladežnické 

mužstvo a vychovávají kvalitní hráče dodnes. Jsme 

moc rádi, že Budišovský fotbal má tak velkou fotbalovou

 základnu a pevně doufáme, že takový zájem bude i nadále. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat TJ Spartaku Budišov 

nad Budišovkou, městu Budišovu nad Budišovkou,všem 

rodičům za vstřícnost a pomoc, p. Pavlovi Bačkovskému ml.

 a p.Martinovi Bučkovi za rozhodčího našich mistrovských 

utkání , všem fanouškům , SPONZORŮM a všem trenérům 

za skvělou práci z mládeží a přejeme jim hodně štěstí a

 fotbalových talentů.